Kontakt Conduct

Kongens gate 14
0104 Oslo
+47 400 01 766
info@conduct.no
googlemaps
Org. nr: 980 394 573

Beslutningsstøtte og virksomhetsanalyse – BI

Våre kunder velger Conduct til dette fordi vi leverer radikalt mer kostnadseffektive løsninger, på mye kortere tid og med mye lavere oppstartsbarrierer, enn våre konkurrenter. Med åpen og innovativ teknologi kan vi ta din bedrift inn i en helt ny æra for beslutningsstøtte og virksomhetsanalyse.

Vi gir våre kunder muligheten til å ta bedre og mer informerte beslutninger, basert på et bedre og mer tilgjengelig beslutningsgrunnlag. Vi leverer rapporteringsløsninger for sentrale KPI’er, etablerer prosesser for styringsinformasjon i våre kunders virksomheter, og vi implementerer løsninger for avansert analyse og utnyttelse av Big Data.

Avtal møte

Våre løsningsområder

 • KPI-rapportering
 • Styringsinformasjon
 • Forretningsanalyse
 • Big Data Analytics
 • Big Data Datavarehusavlastning
 • 360º Kundebilde

Gevinster for deg som kunde

 • Raskere ledetid på beslutningsgrunnlag
 • Tilgjengeliggjøring og distribusjon av nøkkelinformasjon
 • Forutsigbarhet og repeterbare resultater
 • Optimaliserte prosesser med høyere lønnsomhet

Slik kan du gradvis bygge verdi innenfor beslutningsstøtte

Leveranser og prosjekter på veien mot bedre beslutningsstøtte

 1. Etabler en KPI-løsning for raskere, bedre og mer målrettede beslutninger, enten i et avgrenset område, eller for mer sammensatte situasjoner.
 2. Skap mer verdi raskere, med så lave oppstartsbarrierer og kostnader at virksomheter kan kjøre parallelle initiativer, departmental, proof of concept, lokalrapportering m.m.
 3. Innarbeid bruken av styringsinformasjon i din virksomhet, for å stadig forbedre dine forretningsprosesser.
 4. Gradvis etabler evnen til drive med rapportering og analyse i din virksomhet, for repeterbare gevinster og forutsigbare resultater.
 5. Dra nytte av mulighetene innenfor Big Data, slik at du får en helt annen innsikt i din virksomhets prosesser.
 6. Kvalitetssikre dine analyser med våre eksperter.
 7. Hent inn eksperter på avansert analyse - enten til å hjelpe til med analysearbeider, eller for å etablere evnen til å drive med analyse i virksomheten.
 8. Innfør prediktiv analyse, for å proaktivt drive din virksomhet i riktig retning for fremtiden.

En konkret løsning for deg som kunde vil realiseres som ansvarsprosjekter eller ved enkelttjenester som:

 • Rådgivning og arkitektur
 • Kravspesifisering og anskaffelse
 • Spesialtilpasning og utvikling
 • Implementering i virksomhetens prosesser og roller
 • Drift, videreutvikling og forvaltning av både løsninger og forretningsfunksjoner
 • Migrering og utfasing

Våre teknologipartnere innenfor dette området er Pentaho og Atlassian, med følgende teknologier:

Kunder av Conduct

TIDAL (Aspiro) leverer streaming tjenester av musikk (TIDAL). TIDAL bruker en Pentaho-basert Business Intelligence-plattform til avregning (ovenfor innholdsleverandører), kundeanalyse, i tillegg til salgs- og bruksanalyse. Conduct har siden 2009 vært ansvarlig for etablering, og senere videreutvikling av plattformen sammen med TIDAL sine ressurser. Løsningen er vinner av: Den Norske Dataforenings BI-pris for innovasjon 2013. "Platform Innovator" i Pentaho Excellence Awards 2015.
Tele2 er en internasjonal teleoperatør med hovedkvarter i Sverige. Tele2 Norge sin Residential avdeling bruker Pentaho Business Intelligence for sitt operasjonelle datavarehus med nøkkeltallsrapportering som hovedfokus. Pentaho Data Integration brukes for ETL (Ekstrahere, Transformere og Laste) i datavarehuset, for å kunne tilby et fellesbilde over de mest kritiske styringparametere, og for å tilby automatiserte rapporter. Conduct har i fellesskap med kunden etablert det nasjonale datavarehuset for avdelingen “Tele2 Residential” og stått for arkitektur og design av løsningen. Idag støtter Conduct kunden med videreutvikling og forvaltning, samt at vi fungerer som rådgivere i BI-prosessene for Tele2.
Specsavers er en nordisk varehandelkjede. Kjeden bruker Pentaho Business Intelligence til å monitorere og følge opp virksomheten gjennom en løsning for mål- og resultatstyring. Første fase fant sted i Finland, og dannet grunnlag for en videreføring av tilsvarende løsning i Norden forøvrig. Conducts rolle i dette prosjektet har vært som rådgiver for oppbygging av nordisk kapasitet innen Business Intelligence, samt at vi har støttet eksisterende BI-organisasjon med videreutvikling og forvaltning.
I forbindelse med at fylkeskommunene er blitt pålagt et større informasjonsansvar til samfunnet, er det blitt etablert et barometer for Telemark fylkeskommune, hvor informasjon og statistikk enkelt kan distribueres. “Telemarksbarometeret” er etablert for å tilby informasjon fra offentlige kilder til befolkningen i Telemark. Løsningen er realisert i Pentaho Business Intelligence Suite. I prosjektet har Conduct bidratt med design og arkitektur av prosesser og datavarehus, samt at vi har utviklet OLAP-modeller og datalaster fra blant annet Statistisk Sentralbyrå og andre relevante kildesystemer.
 • TIDAL (Aspiro) leverer streaming tjenester av musikk (TIDAL). TIDAL bruker en Pentaho-basert Business Intelligence-plattform til avregning (ovenfor innholdsleverandører), kundeanalyse, i tillegg til salgs- og bruksanalyse. Conduct har siden 2009 vært ansvarlig for etablering, og senere videreutvikling av plattformen sammen med TIDAL sine ressurser. Løsningen er vinner av: Den Norske Dataforenings BI-pris for innovasjon 2013. "Platform Innovator" i Pentaho Excellence Awards 2015.
 • Tele2 er en internasjonal teleoperatør med hovedkvarter i Sverige. Tele2 Norge sin Residential avdeling bruker Pentaho Business Intelligence for sitt operasjonelle datavarehus med nøkkeltallsrapportering som hovedfokus. Pentaho Data Integration brukes for ETL (Ekstrahere, Transformere og Laste) i datavarehuset, for å kunne tilby et fellesbilde over de mest kritiske styringparametere, og for å tilby automatiserte rapporter. Conduct har i fellesskap med kunden etablert det nasjonale datavarehuset for avdelingen “Tele2 Residential” og stått for arkitektur og design av løsningen. Idag støtter Conduct kunden med videreutvikling og forvaltning, samt at vi fungerer som rådgivere i BI-prosessene for Tele2.
 • Specsavers er en nordisk varehandelkjede. Kjeden bruker Pentaho Business Intelligence til å monitorere og følge opp virksomheten gjennom en løsning for mål- og resultatstyring. Første fase fant sted i Finland, og dannet grunnlag for en videreføring av tilsvarende løsning i Norden forøvrig. Conducts rolle i dette prosjektet har vært som rådgiver for oppbygging av nordisk kapasitet innen Business Intelligence, samt at vi har støttet eksisterende BI-organisasjon med videreutvikling og forvaltning.
 • I forbindelse med at fylkeskommunene er blitt pålagt et større informasjonsansvar til samfunnet, er det blitt etablert et barometer for Telemark fylkeskommune, hvor informasjon og statistikk enkelt kan distribueres. “Telemarksbarometeret” er etablert for å tilby informasjon fra offentlige kilder til befolkningen i Telemark. Løsningen er realisert i Pentaho Business Intelligence Suite. I prosjektet har Conduct bidratt med design og arkitektur av prosesser og datavarehus, samt at vi har utviklet OLAP-modeller og datalaster fra blant annet Statistisk Sentralbyrå og andre relevante kildesystemer.
undefined undefined undefined