Kontakt Conduct

Kongens gate 14
0104 Oslo
+47 400 01 766
info@conduct.no
googlemaps
Org. nr: 980 394 573

Identitets- og tilgangsstyring – IAM

Våre kunder velger Conduct til dette fordi vi har opparbeidet en komplett erfaringsbasert prosess for å innføre identitets- og tilgangsstyring i våre kunders virksomheter. Åpne og innovative IT-løsninger gir kundene våre de beste løsningene, på mye kortere tid og med mye lavere oppstartsbarrierer enn våre konkurrenter kan.

Vi sørger for at våre kunder har kontroll over at kun de riktige personer får de riktige tilgangene, til den riktige informasjonen til riktig tid. Dette gjelder tilgangskontroll og Single Sign-On for webapplikasjoner, integrasjon mot standardiserte norske identiteter i kunders applikasjoner og systemer, samt muligheten til å integrere identitets- og tilgangskontroll i arbeidsprosesser (HR, personal, sikkerhet). Vi hjelper også med å ivareta krav til nødvendig rapportering og sporbarhet rundt tilganger og informasjon.

Avtal møte

Våre løsningsområder

 • Tilgangskontroll
 • Norske identiteter
 • Integrert IAM

Gevinster for deg som kunde

 • Oversikt og kontroll over systemer og tilganger
 • Høyere datakvalitet og færre feil
 • Sporbarhet for trygghet, tillit, revisjon og ettersyn
 • Større brukertilfredshet
 • Riktig tilgang til riktig person til riktig tid

Slik kan du gradvis bygge verdi innenfor identitets- og tilgangsstyring

Prosjekter og leveranser på vei mot bedre identitets- og tilgangsstyring

 1. Få kontroll over tilgangene til virksomhetens webapplikasjoner, og reduser tekniske- og administrative kostnader ved hjelp av standardisert og sentralisert tilgangskontroll.
 2. Innfør Single Sign-On for å øke brukertilfredshet, og for mer optimale arbeidsflater og -prosesser.
 3. Anvend standardiserte, norske identitetskilder for økt trygghet og tillit til identiteter, samt for enklere administrasjon og forvaltning.
 4. Integrer identitet og brukerkontoer for å understøtte virksomhetens organisatoriske strukturer, nå og ved endringer.
 5. Sikre at riktige personer får riktige tilganger til riktig informasjon til riktig tid, ved å kople sammen HR-prosesser med en komplett identitets- og tilgangskontrolløsning (IAM)

En konkret løsning for deg som kunde vil realiseres som ansvarsprosjekter eller ved enkelttjenester som:

 • Rådgivning
 • Arkitektur
 • Kravspesifisering og anskaffelse
 • Spesialtilpasning og utvikling
 • Implementering i virksomhetens prosesser og roller
 • Drift, videreutvikling og forvaltning av både løsninger og forretningsfunksjoner
 • Migrering og utfasing

Våre teknologipartnere innenfor disse områdene er ForgeRock og Atlassian med følgende teknologier:

 • ForgeRock OpenDJ – kostnadseffektiv, javabasert katalog
 • ForgeRock OpenAM – tilgangsstyring
 • ForgeRock OpenIDM – identitetsstyring
 • Atlassian JIRA og Confluence – prosjektstøtte og dokumentasjon

Kunder av Conduct

Conduct har hatt ansvaret for å designe identitetshåndtering og tilgang for de 7000 ansatte i Nettbuss. Målet var å etablere en plattform for å representere alle ansettelsesforhold hos Nettbuss digitalt. Dette ville igjen gjøre Nettbuss i stand til å ta i bruk Single-Sign On for de mange IT-systemene som brukes av de ansatte. Løsningen ble realisert på IdM-komponent fra OpenIAM som integrerer mot eksisterende HR-system og Active Directory, samt etablering av en LDAP-katalogtjener som vil holde de digitale identitetene til alle ansatte.
Conduct har hatt hovedansvaret for arbeidet med å innføre Identitetsforvaltning, tilgangs-styring og kontroll for alle NSBs 7000 ansatte, samt innleide ressurser. Målet har vært å innføre en plattform for å støtte forretningens prosesser for å kunne gi riktig tilgang, til rett tid, til alle personer som er registrert i NSB sitt HR system, SAP HCM. Integrerte systemer er Active Directory, Exchange og Jobbportalen (SAP NetViewer). Løsningen er basert på ForgeRock sin Open Identity Stack, OpenAM, OpenDJ og OpenIDM.
NAVs eksterne autentiseringsløsning for sluttbrukere ble besluttet oppgradert og migrert over til OpenAM. Som mangeårig Gullpartner med ForgeRock, bistår Conduct NAV med ekspertkompetanse på OpenAM-plattformen.
Conduct har levert OpenAM til Sparebank1. I prosjektet har Conduct bidratt med løsningsarkitekt og løsningsspesialist ved introduksjon av nytt sikkerhetskonsept i Sparebank1. Det nye sikkerhetskonseptet er basert på aksess-produktet OpenAM og BankID. Conduct har analysert behov og krav, tatt frem løsningsforslag, modulert løsning, utført sårbarhet/risikoanalyser, beskrevet sikkerhetsmekanismer (OWASP), installert og integrert OpenAM, og kodet moduler for håndtering av pålogging. Sertifikatløsninger og PKI er benyttet for å sikre transport av informasjon. Løsningen er tatt frem i et scrumbasert prosjekt, og integreres mot Sparebank1 sitt system for BankID-pålogging.
 • Conduct har hatt ansvaret for å designe identitetshåndtering og tilgang for de 7000 ansatte i Nettbuss. Målet var å etablere en plattform for å representere alle ansettelsesforhold hos Nettbuss digitalt. Dette ville igjen gjøre Nettbuss i stand til å ta i bruk Single-Sign On for de mange IT-systemene som brukes av de ansatte. Løsningen ble realisert på IdM-komponent fra OpenIAM som integrerer mot eksisterende HR-system og Active Directory, samt etablering av en LDAP-katalogtjener som vil holde de digitale identitetene til alle ansatte.
 • Conduct har hatt hovedansvaret for arbeidet med å innføre Identitetsforvaltning, tilgangs-styring og kontroll for alle NSBs 7000 ansatte, samt innleide ressurser. Målet har vært å innføre en plattform for å støtte forretningens prosesser for å kunne gi riktig tilgang, til rett tid, til alle personer som er registrert i NSB sitt HR system, SAP HCM. Integrerte systemer er Active Directory, Exchange og Jobbportalen (SAP NetViewer). Løsningen er basert på ForgeRock sin Open Identity Stack, OpenAM, OpenDJ og OpenIDM.
 • NAVs eksterne autentiseringsløsning for sluttbrukere ble besluttet oppgradert og migrert over til OpenAM. Som mangeårig Gullpartner med ForgeRock, bistår Conduct NAV med ekspertkompetanse på OpenAM-plattformen.
 • Conduct har levert OpenAM til Sparebank1. I prosjektet har Conduct bidratt med løsningsarkitekt og løsningsspesialist ved introduksjon av nytt sikkerhetskonsept i Sparebank1. Det nye sikkerhetskonseptet er basert på aksess-produktet OpenAM og BankID. Conduct har analysert behov og krav, tatt frem løsningsforslag, modulert løsning, utført sårbarhet/risikoanalyser, beskrevet sikkerhetsmekanismer (OWASP), installert og integrert OpenAM, og kodet moduler for håndtering av pålogging. Sertifikatløsninger og PKI er benyttet for å sikre transport av informasjon. Løsningen er tatt frem i et scrumbasert prosjekt, og integreres mot Sparebank1 sitt system for BankID-pålogging.
undefined undefined undefined